Om

Visam (AB registrerat 1989) bedriver träning och utbildning i kommunikation och målförverkligande och har en forsknings- och förlagsverksamhet.

Ämnen inkluderar ledarskap, teambuilding, och vad som påverkar såväl mental förmåga som fysisk prestanda. I detta ingår instrumentet Livskompassen med vars hjälp man lär sig välja gynnsamma tänkesätt och beteenden samt Livskompassbaserat lärande som har utvecklats till ett Livskompassbaseratledarskap.

Utvecklingen av metoden går tillbaka till projekt på 1970-talet bland annat för Röda Korset om konfliktlösning och samspel i skolan för att hantera och få bort mobbing. Det utvecklades sedan genom pedagogiskt material till utbildning i ekodriving för yrkesförare och därefter den uppmärksammade utbildningsfilmen ”Den Nya Förarollen” riktad till unga bilförare som skulle ta körkort. Livskompassen har kommit att bli ett instrument för framgång i en rad yrken och sammanhang. Se vidare Coacha med Livskompassen. Ett viktigt område är Coacha Unga där vi nu har ett projekt för att skapa en Mötesplats.

Annons