Om

Visam bedriver träning och utbildning i kommunikation och målförverkligande och har en forsknings- och förlagsverksamhet.

Ämnen inkluderar ledarskap, teambuilding,  och vad som påverkar såväl mental förmåga som fysisk prestanda. I detta ingår instrumentet Livskompassen med vars hjälp man lär sig välja gynnsamma tänkesätt och beteenden.

Utvecklingen av metoden går tillbaka till projekt på 1970-talet bland annat för Röda Korset om konfliktlösning och samspel i skolan för att hantera och få bort mobbing. Det utvecklades sedan genom pedagogiskt material till utbildning i ekodriving för yrkesförare och därefter den uppmärksammade utbildningsfilmen ”Den Nya Förarollen” riktad till unga bilförare som skulle ta körkort. Livskompassen har kommit att bli ett instrument för framgång i en rad yrken och sammanhang. Se vidare Coacha med Livskompassen. Ett viktigt område är Coacha Unga där vi nu har ett projekt för att skapa en Mötesplats.

Annonser