Förlag

Förlaget distribuerade till en början mest utbildningsmaterial till kurser som hölls av Visam AB från starten 1986. På senare år har det blivit böcker inom forskning, mental träning och även teatermanus och senast en bok om Mörkrets Furstar. Se Böcker.
Här nedan presenteras två böcker som kommit till efter de senaste 40 årens studier på medvetande, hjärna och prestationsförmåga.

Coacha Unga med Livskompassen

”COACHA  UNGA – med livskompassen” En studiebok i Livskunskap. En recension av Professor i neurologi Matti Bergström och Pia Ikonen.

Boken är ämnad att hjälpa läsaren hitta svaren inom sig själva och följa inre råd!

1. Syftet med boken är att lära en känna sin inre värld, vilket boken lyckas med.

2. Det beskrivs hurudan du är och vad du vill och vad för möjligheter för detta finns i ditt inre. De råd författaren ger här stämmer utmärkt med hjärnfunktion.

3. Goda råd ges för att använda sin vilja för dessa ändamål, att använda s.a.s. sin ”inre kompass”! Dessa råd är viktiga, för alla litar ej på sin inre förmåga.

4. För punkt 1. och 2. behövs både logisk känsla och tänkande. Ja, både ”tro och vetat”, vilka enligt hjärnforskning tillsamman ger förmågan att ”förstå”.

5. Det behövs även hjälp utav samliv med andra och att kunna älska sina med-människor. Det är viktigt att författaren underlinjerar detta, då detta i dagens läge i västerlandet har glömts bort. Detta gäller just de ungas utveckling!

6. Detta fordrar en stark tro på sina allra innersta idéer och att man litar på sig själv och sina färdigheter. Vi är, även enligt hjärnforskning, sociala varelser och menade att leva tillsamman och ge andra utav sina allra innersta värden. Boken ger goda råd för de unga att utvecklas i denna riktning.

7. Jag är ytterst glad att författaren lär läsaren och de unga att använda sin ”inre kompass” för att hitta den rätta riktningen i sin utveckling. Man måste medge att dylika böcker saknas, som på ett så genialt sätt tränger sig in i de problem, som häftar de unga.

8. Författaren använder härvid en psykologi, som mig veterligen inte använts, och som på ett lätt förståeligt sätt kan hjälpa oss att ”COACHA de UNGA” !

Jag kan härmed rekommendera boken för alla, som befattar sig med uppfostring och med de unga. De unga behöver all hjälp av oss i dag!

Sammanställt av
Professor Matti Bergström och Pia Ikonen

16 juni 2012 Helsingfors

Provläs
BOKUS

Succébo-fröet till framgång är första boken i trilogin ”om Medvetandets Uppkomst”.

Succébo är ett nymyntat begrepp som beskriver evolutionens drivkraft med ambitionen hos varje liva att förbättra sina livsomständigheter.
Succébo samverkar med livsintelligenserna som formar en alltmer kvalificerad livskompass.

Hos människan handlar varje beslut även i vardagen om att skapa gynnsamma omständigheter med målet att lyckas, det är succébo.

Somliga fastnar i dess motsatta kraft, fiaskobo. Detta kan jämföras med balansen mellan placebo och nocebo, mentalitetens vilja att hela eller att skada. Boken förklarar samspelet mellan dessa livsintelligenser och ger en vetenskaplig bakgrund. Provläs
BOKUS

 

Recension

Börje Peratts bakgrund i mediebranschen och sin grundutbildning inom psykologi gör att han är väl lämpad att presentera den översyn på aktuell medvetandevetenskap som dessa två böcker Tolv Sinnen och Succébo ger.

Det finns få personer I Sverige som kan överblicka, bemästra dessa spännande områden och sedan och ta fram tillämpningsaspekterna. Flera av de områden är kontroversiella där blind skepticism och naiv övertro hindrar framsteg men Börje tar sig fram genom dessa utkanter med en välbehövligt mått av sunt förnuft, öppenhet och fairplay. I en värld som gärna vill reducera mentalliv till nervceller, lyckas han sätta medvetandet tillbaka som en vital komponent, men inte bara i hjärnan, utan också i universum.

Adrian Parker

Professor i psykologi vid Göteborgs Universitet

Annons