Välkommen

Välkommen!

Visam AB startade 1989 i akt och mening att arbeta med arbetsmiljöfrågor främst ur kommunikations- och ledarskapsperspektiv.

Det innebar också att förbättra förmågan att hantera tillkortakommanden och konflikter. Vilka är förutsättningarna för trivsel? Hur kan man höja prestationsförmåga? Det handlar dels om den enskilda individens insikter och tillväxt men också om insatser som får människor att arbeta tillsammans på ett fruktbart sätt.

Under de 30 år Visam varit verksamt har det inneburit att få människor i företag, organisationer och även domare i idrott att fungera med lägre press och stress, att få industri- och teknikföretag att fungera mer kreativt, byta erfarenheter och öka förmågan. Elitidrottslag att nå sina mål och inte minst att hjälpa unga till en meningsfull och lyckosam väg in i vuxenvärlden. Sedan 2018 utvecklas ett projekt för detta ”Coacha Unga – Mötesplatsen” som har sitt ursprung i föreningen Kulturnätet och föreningen Coacha Unga. Sedan 2005 är Visam leverantörer av ledarskapsutbildningar till branschorganisationen TYA.

Börje Peratt

Annons